Skip to main content

ท่อยางไทย
หจก.เจริญชัยรับเบอร์พาร์ท ผู้ผลิต-ตัวแทน-จำหน่าย  ท่อยางอุตสาหกรรม ท่อลม ท่อผ้าใบท่อไยลวด ท่อใยด้าย ท่อซีลีโคน ท่อยูริเทน และ รับผลิตท่อยางดูดส่งน้ำ
และ ยางขึ้นรูป ตามแบบทุกชนิด ในราคาย่อมเยาว์

http://www.ccrprubber.com  , http://www.ท่อยาง.com , http://www.toryangthai.com

pppooo268[1]

สินค้าทั่วไป

สินค้าที่เรารับผลิตทั้งหมด คลิ๊กเลย

รับผลิต ยางกันซึม - ยางแผ่น -ยางกันชน-ยางรองคอสะพาน คลิ๊กเลย

ยางแผ่นสีดำ ทนน้ำ-ทนน้ำมัน- ทนความร้อน - ทนเคมี คลิ๊กเลย

ยางแผ่นสีขาว ทนน้ำ-ทนน้ำมัน- ทนความร้อน - ทนเคมี คลิ๊กเลย

ท่อยางดูดส่งทุกรุ่นพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ คลิ๊กเลย

รับผลิตยางซีลีโคนขึ้นรูปทุกชนิด คลิ๊กเลย

รับผลิตยางยูรีเทนขึ้นรูปตามแบบทุกชนิด

รับผลิต พีอี - ปอม - เทปล่อน - ซุปเปอร์ลีน
ขึ้นรูปทุกชนิด

สินค้าข้อต่อค็อปปิ้งและอุปกรณ์ต่างๆ คลิ๊กเลย

สินค้าคอปปิ้งทุกชนิด

klopping copy

Product Categories

สินค้าทุกชนิด

สินค้า URO FLEX

ท่อ URO FLEX

สินค้า TAYAMA

ท่อ TAYAMA

สินค้า SunFlex

ท่อ Sunflex

ท่อยางไทย

หจก.เจริญชัยรับเบอร์พาร์ท ผู้ผลิต-ตัวแทน-จำหน่าย ท่อยาง ท่อยางอุตสาหกรรม ท่อลม ท่อผ้าใบ
ท่อไยลวด ท่อใยด้าย และ รับผลิตท่อยางดูดส่งน้ำ ท่อซีลีโคน
ท่อยูริเทน ยางขึ้นรูป ท่อพีวีซี ตามแบบทุกชนิด ในราคาย่อมเยา

เข้าเลือกชมสินค้า

Shopping Cart