Skip to main content

วิธีการจัดส่ง

กรุงเทพ-ปริมณฑล-ต่างจังหวัด :

เมื่อทำการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ให้ยืนยันการชำระค่าสินค้า

โดยการส่ง ใบนำฝาก ที่ระบุชื่อและที่อยู่ ที่จะให้จัดส่งสินค้ามาที่

 Line ID : TORYANGTHAI

โทร. 085-1223435

E-mail : pepoo@hotmail.com

FAX 02 – 2247691

 

*** ( กรุณาระบุชื่อคุณ เบอร์โทร และ รายการสินค้า ในใบนำฝากด้วยทุกครั้ง )

* * ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งทุกท่านที่มาอุดหนุนสินค้าเรา

Shopping Cart